Ceturtdiena, 20.februāris
Vārda dienas: Smuidra, Vitauts, Smuidris
Sporta zāle Harijs
Skolā tiek realizēti
projekti sadarbībā ar:

Sporta zāles atklāšana

 Pirmā energoefektīvā sporta zāle Pierīgā ir atklāta

Piektdien, 26. februārī mūsu skolas absolventa, aktiera Eduarda Johansona vadībā un skolas orķestra skaņdarbu gaisotnē tika atklāta Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle, kas ir pirmā energoefektīvā sporta ēka Pierīgā. Tā atbilst pasīvās mājas standartiem, kur siltumenerģijas patēriņš ir 14.03 kWh/m2 gadā.
Svinīgajā pasākumā piedalījās pārstāvji no Norvēģijas Karalistes vēstniecības Latvijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes, Ādažu novada domes, Ādažu vidusskolas, Rīgas valdorfskolas, kā arī projekta arhitekti, energoauditori, būvuzraugi, ventilācijas sistēmu speciālisti un citi viesi.
2015. gada februārī tika parakstīts līgums ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par sporta zāles būvniecību un jau pēc gada februārī ēka ir nodota ekspluatācijā. Skola ir gandarīta, ka tik īsā laikā spēja veikt nepieciešamās tirgus izpētes, noorganizēt publisko iepirkumu un uzbūvēt sporta ēku.
Paldies arhitektu birojam SIA "Nams", būvuzņēmējam SIA "UPB Nams", būvuzraugiem no SIA "2konsultanti", energoauditoram A.Vulānam, kā arī visiem citiem, kas bija saistīti ar šī projekta realizāciju.
Nu skolas sapnis par savu sporta zāli ir īstenojies, un tagad tā var turpināt sapņot par tālāko skolas attīstību.

Foto

Sporta spēles jaunajā zālē

Sporta spēles jaunajā zālē 1.-4.kl.

The first energy-efficient sport hall has been opened in the Riga region

On Friday, 26 February, in the Adazi Free Waldorf School the opening ceremony of the first energy-efficient sports building near Riga took place. The ceremony was led by our school graduate, the actor Edward Johanson, accompanied by the school orchestra. The new building complies with passive building standards, where heat consumption is 14.3 kWh / m2 per year.
The solemn event was attended by representatives of the Norwegian Embassy in Latvia, the Environmental Protection and Regional Development Ministry, the State Regional Development Agency, the State Education Quality Service, Riga Regional Education, Culture and Sports Administration, the Ādaži Council, Adazi Secondary School, the Riga Waldorf School, as well as, project architects, energy auditors, site supervisors, ventilation systems specialists and other guests.
In February 2015, the agreement was signed with the State Regional Development Agency for the sport hall’s construction and in a year’s time, in February, the building was in operation. The school is really happy that in such a short period of time it has been able to carry out the necessary market research, organize public procurement, and build the sports building.
We would like to express our gratitude to the architect bureau "Nams",Ltd., the contracting company "UPB Nams",Ltd., building inspectors from Ltd. "2konsultanti", the energy auditor A.Vulāns, as well as all others who were associated with this project.
Finally, our school’s dream of a sport hall has come true, and now we can continue to dream about the future development of the school.


Первый энергоэффективный/зелёный спортивный зал был открыт в рижском районе

В пятницу, 26 февраля в Адажской Свободной Вальдорфской школе состоялась церемония открытия первого энергоэффективного спортивного здания рижском районе, ведущим церемонии выступил выпускник нашей школы актер Эдвард Йохансон в сопровождении оркестра школы. Новое здание соответствует стандартам пассивного дома, где потребление тепловой энергии составляет 14,3 кВт • ч / м2 в год.
В торжественном мероприятии приняли участие представители посольства Норвегии в Латвии, Министерства регионального развития и охраны окружающей среды, Государственного агентства регионального развития, Государственной службы качества, администрации рижский района комитета образования, культуры и спорта, Адажского волостного совета, Адажской среднуй школы, Рижской Вальдорфской школы, а также, архитекторы проекта, энергоаудиторы, прорабы строителства, специалисты системы вентиляции и другие гости.
В феврале 2015 года было подписано соглашение с Государственным агентством регионального развития о строительстве спортивного зала и вот уже спустя год строительиство завершено и в феврале в эксплуатацию здан спортивный зал. Школа очень рада, что в такой короткий период времени удалось провести необходимые исследования рынка, организовать государственные закупки и построить спортивное сооружение.
Мы хотели бы выразить нашу благодарность архитектурному бюро ООО"Nams", компании- подрядчику ООО. "UPB Nams", строительным прорабам от ООО "2konsultanti", специалисту по энергетическому аудитору A. Вулану, а также всем остальным, кто были связаны с этим проектом.
Наконец мечта нашаей школы о спортивном зале воплотилась в реальность и теперь мы можем продолжать мечтать о будущем развитии школы.
 
Pasākumu kalendārs
Janvāris, 2020 Februāris 2020 Marts, 2020
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
 

JAUNĀKĀS GALERIJAS

Biedrība Privātā Vidusskola ĀBVS, Attekas iela 35, Ādaži,, Ādažu novads LV-2164
Reģ.nr. 40008007030, SWEDBANK LV22HABA0551012804785
Grāmatvede, lietvede: 29444437, 67904814, valdes priekšsēdētāja: 29405547, projektu vadītāja:29457989, skolas saimniece: 29336821
skolas psiholoģe Maija Dobele 29400177, skolas saimnieks Mārtiņš Mende:26586383, skola@abvs.lv